Ten Post T 050 302 29 16
Slochteren T 0598 423 031

Investeren in opleidingen


Investeren in opleidingen

04 januari 2017

Investeren in opleidingen is investeren in je bedrijf. Het zorgt ervoor dat opdrachtgevers nog meer kunnen bouwen op vertrouwen. Vandaar dat we bij Roorda & Veldman volop aandacht besteden aan opleidingen. Goed opgeleid personeel vergroot tenslotte de wendbaarheid van ons bedrijf. Medewerkers kunnen beter en sneller innoveren en makkelijker reageren op veranderingen in de markt. ‘Tijdens functioneringsgesprekken hebben we de opleidingsbehoefte van alle medewerkers van Roorda & Veldman geïnventariseerd’, vertelt bedrijfsleider  Jan Henk van Warners. ‘Daarnaast hebben we gekeken welke opleidingen we als bedrijf nodig vinden en wat de wensen van opdrachtgevers zijn. Op basis daarvan hebben we een opleidingsplan gemaakt. Een groot deel van de dagcursussen, die in 2017 door medewerkers worden gevolgd, richt zich op restauratie en monumentenwerk. Niet in de laatste plaats omdat op dat terrein een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel is. En zo blijven wij ons onverminderd doorontwikkelen. Precies zoals u van Roorda & Veldman gewend bent.

Terug